Політика конфіденційності

Політика конфіденційності АТ Гріндекс

1. Загальні правила
1.1. АТ Гріндекс (далі – Компанія) підтверджує, що щодо персональних даних компанії застосовуються найвищі вимоги безпеки та максимальна конфіденційність Суб’єктів даних. Компанія у своїй повсякденній діяльності інвестує ресурси і піклується про персональні дані.
1.2. Метою цієї Політики конфіденційності (далі – Політика) є надання інформації про те, як Компанія обробляє персональні дані фізичних осіб, які ідентифікуються, – Суб’єкта даних (далі – Суб’єкт даних), які надаються Компанії в тих випадках, коли Суб’єкти даних взаємодіють з Компанією, використовуючи доступні дані, канали зв’язку (телефон, електронна пошта, пошта) або відвідання веб-сайту Компанії чи відвідання приміщень та територій Компанії, а також публічних заходів, пов’язаних із діяльністю Компанії.
1.3. Політика надає інформацію про те, як Компанія отримує персональні дані про обсяги даних та час їх обробки, про захист даних та інформує Суб’єкта даних про свої права та обов’язки.
1.4. При обробці персональних даних Компанія дотримується чинних у Латвійській Республіці законів та нормативних актів, законодавства Європейського Союзу та інших застосовних нормативних актів у сфері конфіденційності та обробки даних, у т.ч. Регламенту (EU) 2016/679 Європейського парламенту та Ради про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46 / ЄC (Загальні правила захисту даних) (далі іменується GDPR).
1.5. Ця Політика застосовується до будь-якого Суб’єкта даних, персональні дані якого обробляє Компанія і підлягає обробці даних незалежно від того, яким чином Дані надаються Компанії. У разі потреби в отриманні додаткової інформації про трудові відносини ми надаємо додаткову інформацію окремо.
1.6. Ця Політика покликана максимально спростити ознайомлення з питаннями, які стосуються захисту персональних даних у нашій Компанії, але деякі визначення використовуються згідно з тим, як вони представлені в GDPR: персональні дані – означають будь-яку інформацію, яка стосується ідентифікованої фізичної особи або яка ідентифікується («Суб’єкт даних»);фізична особа, яка ідентифікується, є особою, яка може бути ідентифікована прямо або побічно, зокрема на основі ідентифікаційної інформації, такої як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, ідентифікатор в інтернеті (онлайн-ідентифікатор), або за допомогою одного або декількох показників, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної або соціальної ідентичності даної фізичної особи; «обробка» – означає будь-яку операцію або набір операцій, які здійснюються з персональними даними або набором персональних даних, з використанням автоматизованих засобів і без таких, до яких входять збирання, запис, організація, структурування, зберігання, переробка або зміна, пошук і вибірка, експертиза, використання, розкриття за допомогою передачі, розсилка або інший спосіб надання для доступу, групування або комбінування, відбір, стирання або знищення; «контролер» – означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агентство або інший орган, який самостійно або спільно з іншими визначає цілі і засоби обробки персональних даних; у разі, коли цілі і засоби такої обробки визначаються правом Євросоюзу або держави-члена, контролер або конкретні критерії для його висування можуть бути передбачені правом Євросоюзу або держави-члена; «наглядовий орган» – означає самостійний повноважний державний орган, створений у державі-члені згідно зі Статтею 51 GDPR. У Латвійській Республіці – Державна інспекція даних.
1.7. У цій Політиці Компанія описала кроки, зроблені для забезпечення захисту інтересів і свобод Суб’єкта даних, а також забезпечення справедливої, законної і прозорої обробки даних.

2. Контролер і контактна інформація
2.1. Контролером обробки персональних даних є АТ Гріндекс, єдиний реєстраційний номер 40003034935, юридична адреса: м. Рига, вул. Крустпілс, 53, LV-1057, телефон +371 67083205, електронна пошта: grindeks@grindeks.lv).
2.2. Якщо ви маєте запитання або вам щось не зрозуміло щодо даної Політики чи обробки Персональних даних, надішліть електронного листа на адресу: grindeks@grindeks.lv або особисто звертайтеся за юридичною адресою Компанії.

3. Типи персональних даних
3.1. Типи персональних даних, які обробляються Компанією, залежать від послуг Компанії, які використовуються Суб’єктом даних, або дій самого Суб’єкта даних.
3.2. Часто оброблювані дані отримують при придбанні Суб’єктом даних продуктів Компанії або шляхом висловлення бажання отримувати послуги чи продукцію, що надаються Компанією. У такому разі можуть бути оброблені дані:
– ім’я;
– персональний код;
– контактна інформація;
– інформація про отримані послуги (думка суб’єкта даних) та ін.
3.3. Якщо клієнт заявляє претензії щодо якості продукту, Компанія зобов’язана розглянути таку скаргу згідно з вимогами нормативних актів, які, у свою чергу, визначають мінімальний обсяг персональних даних, які заявник повинен вказати у своїй скарзі (наприклад, ім’я, прізвище, контактна інформація), таким чином правова основа для обробки таких даних і відповідна інформація заносяться до документів Компанії і зберігаються в системі обробки даних Компанії.

4. Види обробки даних, правові основи, терміни зберігання і права доступу
4.1. Контрактна обробка даних. Коли Суб’єкт даних отримує послуги (беручи участь у навчальних семінарах, які організує Компанія) або купує продукцію, вироблену Компанією (включаючи отримання безкоштовних зразків продуктів), вважається, що між Компанією та Суб’єктом даних укладено договір.
4.1.1. Згідно з GDPR правовою основою для такої обробки є: пункт (b) параграфа 1 статті 6 GDPR – обробка необхідна для виконання договору, в якому Суб’єкт даних є однією із сторін, або для вжиття заходів на вимогу Суб’єкта даних до укладання договору; пункт (c) параграфа 1 статті 6 GDPR – обробка необхідна для дотримання правових зобов’язань, суб’єктом яких є контролер;пункт (f) параграфа 1 статті 6 GDPR – обробка необхідна для забезпечення законних інтересів контролера або третьої особи, за винятком випадків, коли такі інтереси не враховують інтересів або основних прав і свобод Суб’єкта даних, які потребують захисту персональних даних, зокрема у випадках, коли Суб’єктом даних є дитина.
4.1.2. Тривалість зберігання такої обробки даних визначається згідно з метою обробки даних та нормативними вимогами з урахуванням таких обставин: термін зберігання даних зазначений у законодавстві Латвійської Республіки або Європейського Союзу (наприклад, «Закон про архіви», «Закон про бухгалтерський облік» тощо); реалізація і захист законних інтересів Компанії та третіх осіб; захист життєво важливих інтересів Суб’єкта даних або іншої фізичної особи, в тому числі життя і здоров’я.
4.1.3. Щодо продуктів Компанії з визначеним терміном реалізації то інформація, пов’язана з цим продуктом, зберігається увесь цей час.
4.1.4. Персональні дані, якщо немає законних підстав для їх обробки, видаляються назавжди.
4.1.5. Права доступу до цих даних обмежені і можуть бути передані третім особам без згоди Суб’єкта даних згідно з вимогами нормативних актів, у т.ч. згідно з GDPR: правоохоронним органам, судам або іншим органам, де існує правова основа для запиту інформації, яка конкретно вказує, з якою метою і на якій правовій основі використовуватимуться особисті дані; третім сторонам, із якими Компанія уклала договір (контролери даних), за умови, що такий договір містить вимоги до захисту даних, а договірний партнер зобов’язується обробляти дані Суб’єкта даних з еквівалентним рівнем безпеки; третім особам на підставі законних інтересів Компанії, необхідних для покращення обслуговування і надання якісних послуг; Суб’єкту даних, на його письмовий, чіткий і недвозначний запит, шляхом ідентифікації згаданої вище особи; суду або іншому наглядовому органу на підставі законних інтересів Компанії стосовно особи, яка порушила законні інтереси Компанії.
4.2. Обробка даних у рамках відеоспостереження. Компанія отримує персональні дані за допомогою відеоспостереження, метою якого є попередження або виявлення кримінальних злочинів у зв’язку з захистом законних інтересів Компанії та третіх осіб у разі переслідування і захисту життєво важливих інтересів, життя і здоров’я людей.
4.2.1. Згідно з GDPR правовою основою для такої обробки є: пункт (d) параграфа 1 статті 6 GDPR – обробка необхідна для захисту життєвих інтересів Суб’єкта даних або іншої фізичної особи; пункт (f) параграфа 1 статті 6 GDPR – обробка необхідна для забезпечення законних інтересів контролера або третьої особи, за винятком випадків, коли такі інтереси не враховують інтересів або основних права і свобод Суб’єкта даних, які потребують захисту персональних даних, зокрема у випадках, коли Суб’єктом даних є дитина.
4.2.2. Система відеозапису Компанії вводить фізичну особу Суб’єкта даних (характеристики зросту, зображення обличчя, фізичні фактори), за допомогою чого можна ідентифікувати конкретну фізичну особу і час, коли дана особа перебувала на території/у приміщеннях Компанії.
4.2.3. Дані можуть бути надані Компанії в той момент, коли людина входить у зону зйомок відеокамери, про що раніше попереджує попереджувальний знак і повідомлення про те, що відеоспостереження проводиться у приміщеннях Компанії та прилеглій зоні.
4.2.4. Якщо під час відеоспостереження не отримано відео, за яким можна ідентифікувати Суб’єкт даних (наприклад, низька роздільна здатність), то положення цієї Політики, які застосовуються до захисту особистих даних окремих осіб, не застосовуються.
4.2.5. Відеоспостереження не проводиться в зонах, де Суб’єкти даних очікують підвищену конфіденційність (у зонах відпочинку, роздягальнях і т.д.). Основні зони запису CCTV зосереджені в коридорах, зонах входу/виходу, периметрі будівлі і зони та в інших зонах підвищеного ризику.
4.2.6. Відеозаписи зберігаються протягом 30 (тридцяти) днів, якщо тільки вони не відображають можливі незаконні дії або інформацію, яка може допомогти Компанії або третім особам захистити їхні законні інтереси. У такому разі відповідний відеозапис буде збережений до реалізації правового інтересу.
4.2.7. Дані записи відеоспостереження повинні класифікуватися як інформація обмеженого доступу, а доступ до особистих даних, що містяться у відеозапису, обмежений керівництвом Компанії або призначеним співробітником, який вирішить, чи приймати запити на доступ від Суб’єкта даних і третіх осіб згідно з Правилами відеоспостереження Компанії.
4.2.8. Одержувачами даних відеоспостереження можуть бути уповноважені співробітники Компанії, зовнішні контролери даних, співробітники правоохоронних органів, інші правовласники, якщо їхні права доступу передбачені нормативними актами.
4.3. Обробка даних, отриманих від організованих Компанією заходів.
Персональні дані – відео і фотозображення, спрямовані на популяризацію і просування бренда Гріндекс серед професіоналів, а також широкої громадськості використовуються на веб-сайтах Компанії для представлення заходів, що організуються Компанією, в засобах масової інформації. Персональні дані, отримані у ході заходів, організованих Компанією та її партнерами по співпраці, можуть бути розміщені на веб-сайтах Компанії, в інформаційних матеріалах, а також у пресі.
4.3.1. Згідно з GDPR правовою основою для такої обробки є:
– пункт (f) параграфа 1 статті 6 GDPR – обробка необхідна для забезпечення  законних інтересів контролера або третьої особи, за винятком випадків, коли такі інтереси не враховують інтересів або основних прав і свобод Суб’єкта даних, які потребують захисту персональних даних, зокрема у випадках, коли Суб’єктом даних є дитина. Компанія має законний інтерес до відображення організованих нею заходів, у яких вона бере участь як учасник з метою просування і забезпечення впізнаваності бренда Гріндекс.
4.3.2. Компанія має законний інтерес щодо привернення уваги громадськості до успішного розвитку бізнесу і прагне стати впізнаваним брендом серед фармацевтичних компаній, які працюють на фармацевтичному ринку.
4.3.3. Публікація будь-якої інформації, яка містить персональні дані, відповідає високим етичним стандартам, сприяючи забезпеченню того, щоб використання даних здійснювалося таким чином, щоб не порушувати права і свободи Суб’єкта даних.
4.3.4. У разі, якщо Суб’єкт даних має претензію проти обробки його/її особистих даних, яка ґрунтується на фактах і обставинах, про які Компанія не знає, він/вона має будь-яку можливість зв’язатися з Компанією і заперечити обробку відповідних даних.
4.3.5. Компанія планує постійно зберігати цю категорію даних як частину архіву, який є свідченням відповідного періоду і служить історичною інформацією для майбутніх поколінь про те, як Компанія з часом розвивалася, а спектр послуг та продуктів, що виробляються, збільшився.
4.3.6. Одержувачами інформації, що публікується на сайті Компанії, можуть бути треті сторони, тому вони можуть бути доступні необмеженому колу  зацікавлених осіб у майбутньому. 4.3.7. Доступ до даних, зазначених у даному розділі, має будь-яка зацікавлена особа, яка відвідує веб-сайти Компанії, або будь-який читач, якщо публікація доступна в пресі. 4.4. Персональні дані, отримані внаслідок вхідних і вихідних повідомлень. У рамках господарської діяльності Компанії існує постійний зв’язок із різними фізичними та юридичними особами, який також містить інформацію про персональні дані. У випадках, коли Суб’єкт даних подав скаргу або запит, Компанія зобов’язана надати відповідь згідно з процедурами, зазначеними в нормативних актах, таким чином це створює умови, коли персональні дані Суб’єкта даних обробляються одночасно, така обробка ґрунтується на виконанні юридичного зобов’язання Компанії. 4.4.1. Згідно з GDPR правовою основою для такої обробки є:
– пункт (c) параграфа 1 статті 6 GDPR – обробка необхідна для дотримання правових зобов’язань, суб’єктом яких є контролер;
– пункт (f) параграфа 1 статті 6 GDPR – обробка необхідна для забезпечення законних інтересів контролера або третьої особи, за винятком випадків, коли такі інтереси не враховують інтересів або основних прав і свобод Суб’єкта даних, які потребують захисту персональних даних, зокрема у випадках, коли Суб’єктом даних є дитина.
4.4.2. Компанія зберігає відповідну інформацію не більше двох років, якщо тільки відповідна інформація не є необхідною для забезпечення захисту законних інтересів Компанії впродовж тривалішого періоду часу, наприклад, у ході судового розгляду або в ситуаціях, коли поведінка Компанії оцінюється іншим державним наглядовим органом. У такому разі персональні дані Суб’єкта даних можуть зберігатися до закінчення законного інтересу.
4.4.3. Одержувачами таких персональних даних можуть бути уповноважені співробітники Компанії, контролери персональних даних, правоохоронні та наглядові органи, інші правовласники в порядку, встановленому нормативними актами.

5. Права та обов’язки Суб’єкта даних
5.1. Суб’єкт даних має право на отримання інформації, зазначеної в нормативних актах, щодо обробки його даних або обмеження обробки щодо самого Суб’єкта даних або право заперечувати проти обробки (у тому числі проти обробки персональних даних на основі законних інтересів Компанії). Це право повинно бути реалізоване, якщо обробка не випливає з зобов’язань Компанії згідно з застосовними законами і нормативними актами і відповідає суспільним інтересам. Суб’єкт даних має право:
5.1.1. вимагати від Компанії доступу до своїх персональних даних;
5.1.2. отримувати інформацію про те, які персональні дані про нього доступні Компанії і яка мета їх обробки;
5.1.3. отримувати інформацію про категорію одержувачів персональних даних, тобто про осіб, яким ці дані були розкриті;
5.1.4. отримувати інформацію про час, протягом якого зберігаються персональні дані, або критерії, які використовуються для визначення цього періоду.
5.2. Якщо Суб’єкт даних вважає, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні Компанії, є застарілою, неточною або неправильною, Суб’єкт даних має право на запит щодо виправлення своїх персональних даних.
5.3. Суб’єкт даних може подати запит на реалізацію свого права письмово:
5.3.1. особисто, пред’явивши документ, який посвідчує особу (тому що Суб’єкт даних зобов’язаний ідентифікувати себе);
5.3.2. надіславши листа в електронному вигляді електронною поштою і підписавши його безпечним електронним підписом. У такому разі передбачається, що Суб’єкт даних ідентифікував себе, надіславши такий запит, підписаний захищеним електронним підписом;
5.3.3. рекомендованим листом. Відповідь на такий запит буде адресована конкретному Суб’єкту даних з використанням рекомендованого листа, що гарантує отримання листа відповідним Суб’єктом даних, вказаним при отриманні. У разі виникнення сумнівів або підозр Компанія має право на запит додаткової інформації у Суб’єкта даних, яка дозволила б однозначно ідентифікувати його (з метою недопущення потрапляння даних до третіх осіб).
5.4. Компанія надішле відповідь Суб’єкту даних рекомендованим листом на контактну адресу, зазначену ним у рекомендованому листі. Якщо Суб’єкт даних зазначив у запиті, що він бажає отримати відповідь в електронній формі, відповідь буде надана в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану у запиті.
5.5. При обробці запиту Суб’єкта даних на здійснення своїх прав Компанія перевіряє особу Суб’єкта даних, оцінює запит і виконує його згідно з нормативними актами.
5.6. Заявки Суб’єкта даних стосовно цих прав Компанія обробляє безкоштовно. У розгляді заявки може бути відмовлено або вона може бути підлягати розумній оплаті, що ґрунтується на адміністративних витратах, за умови, що вона є явно необґрунтованою або надмірною, а також в інших випадках, передбачених законом.
5.7. Суб’єкт даних може дати згоду на обробку персональних даних, правова основа якої згідно з вимогами GDPR залежить від згоди Суб’єкта даних, якщо така є, в зареєстрованому офісі Компанії. У всіх інших випадках, коли Компанія здійснює свої законні права для забезпечення дотримання зовнішніх нормативних вимог, згода на обробку персональних даних для Суб’єкта даних не потрібна.
5.8. Суб’єкт даних має право в будь-який час відкликати згоду на обробку даних у тому самому вигляді, як вона дана, тобто в зареєстрованому офісі Компанії, і в такому разі подальша обробка на підставі попередньої згоди, наданої з цією метою, не буде здійснюватися в майбутньому.
5.9. Відкликання згоди не впливає на обробку даних у той час, коли згода Суб’єкта даних була дійсною (Відкликання згоди не має зворотної сили). Відкликання згоди не може призвести до переривання обробки даних, яка здійснюється на підставі інших правових основ.
5.10. Суб’єкт даних має право на запит щодо видалення або заперечення проти обробки його персональних даних, якщо він вважає, що персональні дані були оброблені незаконно, або якщо вони більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані та/або оброблені (з метою реалізації принципу «бути забутим» в GDPR).
5.11. Персональні дані Суб’єкта даних не можуть бути видалені, якщо обробка персональних даних необхідна для таких цілей:
5.11.1. для Компанії або третьої сторони для створення, реалізації або захисту своїх законних інтересів;
5.11.2. для захисту майна Компанії;
5.11.3. для захисту життєво важливих інтересів Суб’єкта даних або іншої фізичної особи, включаючи життя і здоров’я;
5.11.4. для створення архіву згідно з нормативними актами Латвійської Республіки, які регламентують формування архівів.
5.12. Суб’єкт даних має право вимагати від Компанії обмежити обробку персональних даних Суб’єкта даних за наявності хоча б однієї з таких обставин:
5.12.1. Суб’єкт даних заперечує точність персональних даних – на той момент, коли контролер може перевірити точність персональних даних;
5.12.2. обробка є незаконною, і Суб’єкт даних виступає проти видалення особистих даних і замість цього подає запит щодо  обмеження на використання даних;
5.12.3. контролеру більше не потрібні персональні дані для обробки, але вони необхідні Суб’єкту даних для створення, реалізації або захисту законних вимог;
5.12.4. Суб’єкт даних заперечував проти обробки згідно з GDPR доти, поки не підтверджено, що законні причини контролера не переважують законні причини Суб’єкта даних.
5.13. Якщо обробка персональних даних Суб’єкта даних обмежена згідно зі статтею 5.12 Політики, такі персональні дані повинні оброблятися (не зберігатися) тільки за згодою Суб’єкта даних або для захисту законних вимог або захисту прав чи важливих інтересів іншої фізичної або юридичної особи.
5.14. Компанія зобов’язана інформувати Суб’єкта даних до зняття обмеження на обробку персональних даних Суб’єкта даних.

6. Захист персональних даних
6.1. Компанія постійно забезпечує і вдосконалює засоби захисту даних для захисту персональних даних Суб’єктів даних від несанкціонованого доступу, випадкової втрати, розкриття або знищення. Компанія взяла до уваги конкретні ризики обробки даних, зокрема, знищення, втрату, зміну, несанкціоноване розкриття або доступ до персональних даних, що передаються, зберігаються або іншим чином обробляються.
6.2. Компанія використовує відповідні технічні та організаційні вимоги, у т.ч. брандмауери, програми для розкриття вторгнень, аналізу та шифрування даних. 6.3. Компанія ретельно перевіряє усіх партнерів по співпраці, які з дозволу Компанії обробляють дані фізичних осіб від її імені, а також оцінює, чи здатні партнери по співпраці (контролери персональних даних) забезпечити адекватні заходи безпеки для обробки даних фізичних осіб згідно з повноваженнями Компанії та нормативними актами.
6.4. Компанія повинна вжити заходи для забезпечення того, щоб будь-яка особа, яка діє  під керівництвом Компанії, яка має доступ до персональних даних, не обробляла їх без вказівки Компанії, якщо тільки це не вимагається згідно з законом.
6.5. Компанія забезпечує дотримання вимог до обробки та захисту даних згідно з нормативними актами. У разі порушення обробки персональних даних, яке може  становити високий ризик для прав і свобод Суб’єкта даних, і немає жодних винятків згідно з  параграфом 3 статті 34 GDPR, Компанія повинна без невиправданої затримки повідомити Суб’єкта даних про порушення обробки персональних даних.
6.6. У разі претензії Суб’єкта даних Компанія робитиме всі необхідні кроки для вирішення претензії шляхом взаємних переговорів, але у разі невдачі Суб’єкт даних завжди матиме право звернутися до контролюючого органу – Державної інспекції даних.

7. Сайти компанії та використання cookie
7.1. Веб-сайти Компанії можуть використовувати технологію cookie для таких цілей:
7.1.1. покращити користувацький досвід сайту, забезпечити дії та функціональність;
7.1.2. дати Суб’єкту даних можливість вільно відвідувати і переглядати веб-сайти, використовуючи всі пропоновані їм можливості, включаючи інформацію про послуги, пропоновані Компанією;
7.1.3. визначити найбільш відвідувані розділи веб-сайтів шляхом отримання статистики про веб-сайти і кількість відвідувачів їх розділів, про витрачений час і т. д., використовуючи Google Analytics;
7.1.4. відображати індивідуальну рекламну інформацію для відвідувача сайтів.
7.2. Файли cookie ідентифікують тільки обладнання Суб’єкта даних, але не розкривають особу Суб’єкта даних у будь-якій формі.
7.3. Веб-сайти Компанії можуть містити посилання на веб-сайти інших постачальників послуг (третіх сторін), які мають свої власні правила використання і захисту персональних даних, за які Компанія не несе відповідальності.
7.4. Суб’єкт даних має право у будь-який час відмовитися від подальшої обробки своїх даних, якщо тільки немає інших правових підстав для обробки даних або іншим чином, передбаченим законом.

8. Комунікація з Суб’єктом даних
8.1. Компанія зв’язується з Суб’єктом даних, використовуючи контактні дані (номер телефону, адресу електронної пошти або поштову адресу), надані Суб’єктами даних.
8.2. Компанія зв’язується в рамках виконання договірних зобов’язань на підставі договору і контактних даних, зазначених у договорі.
8.3. В інших випадках Компанія зв’язується з Суб’єктом даних на підставі запиту, поданого Суб’єктом даних, згідно з типом зв’язку, зазначеним Суб’єктом даних та/або нормативними вимогами.

9. Прикінцеві положення
9.1. Компанія має право вносити зміни до Політики.
9.2. Якщо ця Політика буде оновлена, зміни наберуть чинності з дати, зазначеної в оновленій Політиці.
9.3. Для забезпечення прозорої і чесної обробки даних остання версія Політики завжди розміщається на веб-сайті.
9.4. Суб’єкт даних зобов’язаний ознайомитися з цією Політикою, а також ознайомити з цією Політикою будь-яку особу, пов’язану з цим Суб’єктом даних, чиї інтереси можуть таким чином бути зачеплені процесами обробки даних цієї особи. Компанія очікує, що будь-які надані персональні дані не будуть суперечити інтересам інших осіб.
9.5. Якщо цю Політику перекладено іншою мовою, текст латиською мовою матиме переважну силу у разі невідповідності.
9.6. Ця Політика застосовується з 2019 року.    

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я.
Реклама лікарського засобу. Перед використанням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією для застосування.