Про препарат

МІЛДРОНАТ® - оригінальний коректор метаболізму з подвійним механізмом дії, для пацієнтів з неврологічними та серцево-судинними захворюваннями, що забезпечує мультифакторний захист органів і тканин.*

  • Захищає клітини від ішемічних пошкоджень у хворих зі стенокардією, хронічною серцевою недостатністю, порушеннями мозкового кровообігу.*
  • Підвищує толерантність до фізичних навантажень та покращує когнітивні функції.*

Завдяки своєму подвійному механізму дії, МІЛДРОНАТ® широко застосовується в комплексній терапії серцево-судинних захворювань: стабільної стенокардії напруги, хронічної серцевої недостатності, гострих і хронічних порушень мозкового кровообігу (ішемічний інсульт, хронічна недостатність мозкового кровообігу), а також для відновлення працездатності при розумових і фізичних перевантаженнях.

В умовах ішемії мельдоній відновлює рівновагу між процесами доставки кисню та його споживання в клітинах, попереджає порушення транспорту аденозинтрифосфату (АТФ); одночасно з цим активує гліколіз, який протікає без додаткового споживання кисню. В результаті зниження концентрації карнітину посилено синтезується гамма-бутиробетаїн, що володіє вазодилатуючими властивостями. Механізм дії визначає різноманіття його фармакологічних ефектів: підвищення працездатності, зменшення симптомів психічного та фізичного перенапруження, активація тканинного і гуморального імунітету, кардіопротекторна дія.

МІЛДРОНАТ®

  • підвищує скоротливість міокарда, збільшує толерантність до фізичного навантаження, знижує частоту нападів стенокардії

  • покращує показники церебральної гемодинаміки та когнітивних функцій, зменшує астенічний синдром

  • підвищує фізичну та розумову працездатність

Посилання:

*Інструкція для медичного застосування лікарського засобу МІЛДРОНАТ®.

В.Я. Дзерве, И.Я. Калвиньш. МИЛДРОНАТ® В КАРДИОЛОГИИ, Обзор исследований, Рига 2013 год;

З.А. Суслина, Т.Н. Федорова. Хронические цереброваскулярные заболевания: клиническая и антиоксидантная эффективность Милдроната. Врач. 2007. № 4;

М.М. Танашян, М.Ю. Максимова, А.А. Шабалина, П.А. Федин, Р.Б. Медведев, Т.А. Болотова. Хронические формы нарушений мозгового кровообращения и нейропротекция: клиническая эффективность применения мельдония (Милдронат). Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2020, т. 120, № 10;

В.Н. Шишкова. Новые возможности оценки эффективности вторичной профилактики ишемического инсульта в терапевтической практике. Consilium Medicum. 2019; 21 (2).

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Перед застосуванням препарату необхідно ознайомитись з повною інструкцією. За додатковою інформацією звертайтесь до Представництва «АС «Гріндекс» в Україні.